Scroll-downicon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down
Belgisch konijn

Belgisch konijn

Discover more

De Vlaamse producenten en leveranciers blijven paraat om u voldoende versproducten te bezorgen. Ook nu.
Samen kunnen we de wereldwijde toelevering blijven garanderen.
#Samentegencorona

Samen overwinnen we Covid-19.png

Vind een leverancier

Waarom Belgisch konijn?

25
Omschakeling naar parkhuisvesting

Op dit ogenblik telt België een 25-tal bedrijven. Ondanks dit kleine aantal zijn deze bedrijven voortrekkers in Europa op het vlak van dierenwelzijn. Enkele jaren geleden werd immers een omschakeling gemaakt naar parkhuisvesting.

400.000
Leven in parkkooien

In België worden jaarlijks gemiddeld 700.000 dieren gekweekt, waarvan 400.000 in parkkooien leven.

5.102
Export konijnenvlees

In 2018 exporteerde België 5.102 ton konijnenvlees naar het buitenland. Grootste importeurs van Belgisch konijnenvlees zijn Frankrijk, Nederland en Duitsland.

Meer over Belgisch konijn

De konijnensector bestaat hoofdzakelijk uit familiale bedrijven, die vooral in West-Vlaanderen en Antwerpen gevestigd zijn. De konijnen worden er uitsluitend gevoed met plantaardig voer bestaande uit granen en luzerne, wat de gezondheid en de bevleesdheid van het konijn bevordert.

Lees meer over de kwaliteit en de diervriendelijkste huisvesting